De Bombardon klaar voor de toekomst

De Bombardon onder druk

Midden in Heythuysen, dicht bij de kerk bevindt zich De Bombardon. Een belangrijke plek met een maatschappelijke en culturele functie voor alle inwoners van Heythuysen en Leudal. De Bombardon biedt volop gelegenheid voor ontmoetingen, maar de toekomst van De Bombardon staat onder druk. De commerciële inkomsten zijn voor de huidige exploitant te beperkt om alle kosten te dekken. Daarom wil de gemeente Leudal en het bestuur van De Bombardon samen met de gebruikers en andere betrokkenen uit Heythuysen een toekomstplan maken. Samen met hen draagt De Bombardon bij aan een levendige en bruisende omgeving. En dat willen we zo houden, nu en in de toekomst.

We gaan verder!

Op 4 november zijn we met enthousiaste verenigingen en gebruikers van De Bombardon aan de slag gegaan om na te denken over de toekomst van De Bombardon. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waarbij we hebben gekeken naar de huidige stand van zaken: wat betekent de Bombardon voor ons, voor wie is De Bombardon en wat vinden we goed of minder goed op dit moment? Vervolgens zijn we ons droombeeld voor de De Bombardon gaan bepalen. Welke kansen en ontwikkelingen zijn er? En wat betekent dit dan voor ons gemeenschapshuis?

1.2.jpg#asset:1833

Zie hieronder de presentatie en de uitwerking van de werkvormen:

  1. Presentatie bijeenkomst
  2. Uitwerking De Bombardon
  3. Introductie namens bestuur

Op basis van deze eerste opbrengsten gaan we verder met een toekomstplan. De oplossingsrichtingen worden gepresenteerd en verder uitgewerkt op maandagavond 2 december. Samen zorgen we ervoor dat De Bombardon toekomstbestendig is!

Meld je hier aan voor 2 december

Een bruisende omgeving bereiken we samen

We willen de kracht van inwoners, verenigingen en de gemeenschap in Heythuysen aanspreken en benutten, zodat ze zelf een wezenlijke bijdrage leveren aan de toekomst van De Bombardon.

De gemeente Leudal en het bestuur van De Bombardon wil graag samen met de gebruikers en andere betrokkenen een toekomstplan maken. Daarvoor organiseren we een bijeenkomst op woensdagavond 4 november, van 19:30 – 21:30 uur bij De Bombardon.

Samen gaan we antwoord geven op deze vragen:

  • Hoe zien we de toekomst van Heythuysen en Leudal?
  • Wat is de functie van De Bombardon?
  • Voor wie is De Bombardon?
  • Hoe kunnen we de toekomst van De Bombardon veilig stellen?

Het proces en deze bijeenkomst worden begeleid door Dorpslab.

Wij hopen op een grote opkomst op maandag 4 november. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige Bombardon, voor de inwoners van nu maar vooral voor later.