Fan van Doospel

Ons Doospel

Ospel, voor ons is het Doospel, een dorp dat je een écht thuis kan geven. Een gemoedelijke gemeenschap waar jong en oud zich samen pakken om het dorp leefbaar, saamhorig en gezellig te houden. Met een perfecte mix van ruimte, rust en natuur, een rijk verenigingsleven en veel ondernemerschap is het goed wonen, werken en leven in Doospel.

Doospel staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De sterke verenigingsstructuur staat onder druk, de betrokkenheid van de inwoners mag verder versterkt worden en we zullen met elkaar moeten blijven zorgen voor een vitaal dorp. En dat kunnen we alleen samen. We moeten er samen voor zorgen dat alle Ospelnaren fan worden van Doospel. Fan van Doospel vormt de richting en de ambitie om met elkaar aan de slag te gaan om kleine en grote successen te behalen en die met elkaar te vieren.

In de afgelopen maanden hebben bijeenkomsten plaatsgevonden over de ontwikkelingen in Doospel in het algemeen en op verenigingsgebied in het bijzonder. Een van de belangrijkste conclusies van deze avonden is dat we met elkaar moeten blijven zorgen dat Doospel leefbaar en saamhorig blijft en dat de verenigingen daar een belangrijke rol in hebben. Maar ook dat we met elkaar blijven dromen en bovenal ambities hebben. Van groot tot klein. Samen hebben we de kracht om Doospel mooier te maken. De uitkomsten en resultaten van de bijeenkomsten is verwerkt in een visie Fan van Doospel.

Ontdek de visie Fan van Doospel

Doospels Café

Om te zorgen dat we met de juiste zaken aan de slag gaan waar draagvlak voor is, willen we graag met de inwoners van Ospel in gesprek tijdens het Doospels Café. We zijn vooral geïnteresseerd welke ideeën er leven en kunnen dan samen bekijken of en hoe dit verder kan worden ingevuld.

Het Doospels Café is op woensdag 11 december 2019, inloop om 19.30 uur in de Haaze-Hoof.

Programma

  • Vanaf 19:30 inloop
  • 19:45 – 20:00 uur start programma. De volgende onderwerpen komen aan bod:
    • Haaze-Hoof het huis voor de gemeenschap en het verenigingsleven!
    • Rabobank en de mobiele adviseur
    • Thema’s naar aanleiding van de College Tour
  • 22:00 uur afsluiting

We hopen op een drukbezocht café met jong en oud. Dus schrijf woensdag 11 december 19.30 uur in jouw agenda, want de toekomst van Ospel ligt daadwerkelijk ook in jouw handen. Wil je er bij zijn? Meld je (uiterlijk 6 december) aan via bestuur@dorpsraad-ospel.nl. Iedereen is welkom welke een bijdrage voor Doospel wil leveren.

Tot in het Doospels Café. Het eerste rondje is van ons!

Concrete plannen in de maak

Op woensdag 25 april vond de derde bijeenkomst van Doospel Verenigt plaats. Tijdens de avond werd de visie Fan van Doospel gepresenteerd. Wethouder Henk Geraats ontving het eerste exemplaar van het visiedocument. De aanwezigen gingen vervolgens aan de slag met de uitwerking van vijf concrete plannen: activiteitenkalender, gezamenlijke inkoop, vrijwilligerspool, Doospel Academy en uitleenservice. Met een mooie opbrengst tot gevolg! De plannen zijn verder uitgewerkt en er zijn concrete afspraken gemaakt wat er voor de zomer wordt gerealiseerd. In juni vindt de volgende bijeenkomst plaats waarin de voortgang van de plannen wordt besproken.

Kern met Pit

Op 20 januari deed dorpsraad Ospel met hun pitch Doospel Verenigt! mee aan Kern met Pit.

Doospel Verenigt!

Op woensdag 13 september 2017 kwamen veel betrokkenen uit Ospel samen tijdens de bijeenkomst Dospel Verenigt! Een inspirerende avond vol veel inbreng van de aanwezigen. Een mooie stap op weg naar de gezamenlijke visie voor Fan van Doospel.

Op dinsdag 7 november 2017 werd een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Weer met veel enthousiaste deelnemers, die durven dromen en ambities uitspraken voor een sterk en krachtig Ospel.

Activiteiten

Activiteit Datum
Moulin Blues 4 en 5 mei 2018
Kermis in Ospel Vrijdag 22 juni t/m dinsdag 26 juni 2018
Dorpsquiz in Ospel Quiz-dag op zaterdag 21 juli en Grande Finale op vrijdag 3 augustus
Tour D'oospel 3 en 4 augustus 2018

In het nieuws

Dorpsraad Ospel

Meer weten over Dorpsraad Ospel? Volg de dorpsraad op Facebook en Twitter.