Mill en Sint Hubert Verenigt

Verenigingsnieuws

Speciaal voor alle verenigingen uit de gemeente Mill en Sint Hubert plaatsen we hier het laatste verenigingsnieuws. Alles voor en door de verenigingen uit de gemeente. Laat je informeren en inspireren! Lezen jullie mee?

Alle verenigingen in de gemeente Mill en Sint Hubert zorgen voor ontmoeting, energie en plezier. Daar zijn we trots op!

Verenigingsondersteuner Thomas

Lokaal aanbod sport- en beweegaanbieders

Tijdens de Nationale Sportweek brengen we zoveel mogelijk mensen in beweging. Ook de sport- en beweegaanbieders uit gemeente Mill en Sint Hubert dragen hier hun steentje aan bij. Zij organiseren activiteiten voor hun leden, vrijwilligers en inwoners uit de gemeente. Van proeftraining of sportdag tot een vrijwilligersactiviteit, alles kan! Benieuwd wat er bij de sport- en beweegaanbieders uit onze gemeente wordt georganiseerd? Klik op de button hieronder.

Bekijk hier het sport- en beweegaanbod tijdens de Nationale Sportweek

Campagne verenigingsleven

Het verenigingsleven heeft lange tijd stilgelegen, clubhuizen bleven leeg en competities lagen stil. Het gaat gelukkig de goede kant op met de ontwikkelingen rondom het coronavirus, de besmettingen dalen en de ziekenhuisopnames worden lager. Dit heeft ook positieve invloed op het verenigingsleven. Echter is het nog lastig inschatten wat de effecten van het coronavirus op het verenigingsleven daadwerkelijk zullen zijn. Daarom zijn de gemeenten in het Land van Cuijk begin juni de campagne ‘Ik blijf lid!’ gestart.

#Ikblijflid

Met #Ikblijflid kun jij iedereen laten weten waarom je lid wilt blijven van jouw vereniging. Wat maakt het mooi om te voetballen, een potje biljart te spelen of wellicht een mooi optreden te geven met jouw teamleden. Op facebook en Instagram is het mogelijk om het kader van #Ikblijflid te gebruiken en een foto of vlog in je verenigingstenue te maken.

Bij verschillende verenigingen in het Land van Cuijk zijn ook fysieke fotoframes achtergelaten die je kunt gebruiken en waarmee jij jouw vereniging kunt laten weten dat je lid blijft en ook waarom!

Op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert lees je meer informatie over de #ikblijflid campagne. Hier vind je onder andere een toolbox die je als vereniging kunt inzetten bij de campagne.

Behoefte aan ondersteuning?

Het werven en behouden van leden en vrijwilligers is meer dan ooit een belangrijk thema binnen veel verenigingen. Loop je nu als vereniging tegen problemen rondom ledenbinding of het werven en behouden van vrijwilligers aan? Neem dan gerust contact op met verenigingsondersteuner Thomas via thomas@negen.nl. Thomas denkt graag met jullie mee en samen bekijken we de mogelijkheden. Zo zorgen we er samen voor dat onze verenigingen vitaal en toekomstbestendig blijven!

Statiegeld op kleine flesjes kan je club extra inkomsten opleveren!

Vanaf 1 juli 2021 wordt er statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op elke frisdrank- en waterfles tot 1 liter zit vanaf dat moment 15 cent statiegeld. Sportverenigingen krijgen de mogelijkheid om een inzamelcontainer aan te vragen, die ze op hun club kunnen zetten om de flesjes in te zamelen. De opbrengst van de ingeleverde flesjes is dan voor de sportvereniging. Omdat sportlocaties vallen onder vrijwillige innamepunten is het voor sportlocaties niet verplicht om het statiegeld uit te betalen. Wanneer je als vereniging flesjes gaat innemen, kan je de opbrengst van het statiegeld ten gunste van de eigen vereniging laten vallen. Ook kan een vereniging de opbrengst aan een erkend goed doel doneren. Ook levert deze gescheiden inzameling een vermindering van kosten en volume van het restafval.

Algemene regels statiegeld
Vanaf 1 juli 2021 verandert het statiegeldsysteem op petflessen van frisdrank en waters. Veranderingen op hoofdlijnen:

  • Er komt €0,15 statiegeld op kleine petflessen van frisdranken of waters (niet sap, zuivel of siroop);
  • Grote flessen blijven onderdeel van het systeem met €0,25 statiegeld;
  • Flessen krijgen een nieuwe EAN-code & statiegeldfles-logo op het etiket.

Donatiebak en communicatiemateriaal
Voor sportverenigingen met minstens 200 leden stelt Statiegeld Nederland kosteloos een donatiebak en communicatiemateriaal ter beschikking. Afhankelijk van de grootte van de vereniging zijn er een (van 200-1000 leden) of twee (vanaf 1000 leden) mini containers beschikbaar en een communicatiepakket, bestaande uit drukwerk en digitaal materiaal. Een deel van het communicatiepakket kan op maat gemaakt worden. Hiermee kan duidelijk gecommuniceerd worden waar de vereniging het geld voor wil inzetten. Dus bijvoorbeeld ‘vereniging X spaart voor een watertappunt’. Wanneer verenigingen al innamebakken hebben, kunnen zij deze uiteraard ook inzetten.

Registreren
Via onderstaande stappen registreer je jouw sportvereniging bij Statiegeld Nederland en ontvang je de promotiematerialen en de mini container.

  1. Registreer jullie innamepunt bij Statiegeld Nederland via: https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/.
  2. Na registratie ontvang je binnen drie weken een bevestigingsmail met een unieke code en een link naar de bestelsite, waar de donatiebak en het communicatiemateriaal te bestellen is.
  3. Na het ontvangen van de code kan je het materiaal gaan bestellen. Deze materialen worden halverwege augustus op de locatie geleverd. De mini container wordt geleverd door een koerier op een vooraf aangekondigde dag. De communicatiematerialen worden via de post geleverd. Bij de start van het seizoen kan gelijk groots aandacht besteed worden aan de inzamelingsactie op de club.

Retourlogistiek
De flesjes die jullie op jullie club inzamelen, verzamel je in speciale bags die via de grossier verkrijgbaar zijn. Deze bags sluit je meteen sluitstrip met label. Op het label staat een barcode die correspondeert met de locatie. Op deze manier wet Statiegeld Nederland van wie de flessen afkomstig zijn en met wie dit verrekend kan worden. Wanneer jouw grossier producten komt afleveren op locatie, neemt hij de zak met flessen retour. Maandelijks ontvangt de vereniging een overzicht van het aantal te verrekenen flessen.

Voorwerk
Het is aan te bevelen om alvast met de grossier te overleggen hoe jullie de retourstromen samen het beste kunnen oppakken. Ook is het goed om alvast na te denken over de bestemming voor deze extra inkomsten. Uit ervaring blijkt dat de betrokkenheid van leden groeit als ze een duidelijk doel zien. Dus: ‘wij sparen voor nieuwe goals, ballen, tenues etc.’ Het op-maat-materiaal is, na registratie, te bestellen via de bestelsite van Statiegeld Nederland. Clubs worden verzocht om zo snel mogelijk te bestellen, zodat alles in augustus op tijd geleverd kan worden.

Hulp nodig?
Heb je vragen over de nieuwe statiegeld wet en hoe je hier als vereniging het beste mee om kunt gaan? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verenigingsondersteuner Thomas via thomas@negen.nl.

Coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert

Om lokale vrijwilligersorganisaties met een gemeentelijke of eigen accommodatie te ondersteunen, heeft de gemeente

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft een coronasteunregeling vastgelegd. Deze regeling is voor lokale vrijwilligersorganisaties die een gemeentelijk of eigen accommodatie beheren en exploiteren. De gemeente heeft hiervoor ruim €100.000 aan rijksmiddelen beschikbaar gesteld.

Kernpunten van de regeling
De belangrijkste punten uit deze uit deze regeling zijn:

  • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door besturen/beheerstichtingen van lokale vrijwilligersorganisaties die een accommodatie beheren en exploiteren.
  • Het verzoek wordt beoordeeld op basis van de benodigde bijlagen (o.a. jaarrekening) ter onderbouwing van de nadelige effecten als gevolg van de coronamaatregelen.
  • De bijdrage richt zich uitsluitend op compensatie van de vaste lasten ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

De nadere regel met informatie over de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen vind u via onderstaande button.

Aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen dan kunt u een aanvraag indienen door middel van een brief of een mail (info@gmeente-mill.nl) aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Mill en Sint Hubert o.v.v. ‘Aanvraag coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze regeling dan kunt u contact opnemen met Hilde Wijers-Coenen, beleidsmedewerker Sociaal Domein, via hilde.wijers@cgm.nl.

Bekijk hier de nadere regel coronasteun gemeente Mille en Sint Hubert

Blijf in beweging!

Zo’n 4,5 miljoen Nederlanders geven aan minder te sporten wanneer hun sportclub dicht is. Vooral kinderen t/m 12 jaar (49%) en jongvolwassenen t/m 30 jaar (38%) sporten minder wanneer zij niet bij hun club terechtkunnen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand februari 2021, uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF. Klik hier voor het uitgebreide artikel.

“Deze cijfers laten zien dat het niet goed gaat met de mentale en fysieke weerbaarheid van de Nederlander. We hebben onze sportclubs nodig om in beweging te blijven. Het is daarom cruciaal dat ook de binnensporters weer snel bij hun club terechtkunnen. Dat geldt zeker voor de jongere leeftijdscategorieën. We zien dat zij het zwaarst gebukt gaan onder de coronacrisis, zowel mentaal als fysiek. Sport biedt de oplossing om gezond uit de crisis te komen.”, aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF.

Het is goed om te zien dat een groot aantal binnensportverenigingen in de gemeente Mill en Sint Hubert zelf het heft in handen heeft genomen en is gestart met buitentrainingen. Zo zijn er sport- en beweegaanbieders die hun parkeerterrein als tijdelijke sportlocatie gebruiken en gebruik maken van de openbare ruimte. Daarnaast is het mooi om te zien dat enkele spot- en beweegaanbieders hun buitensportaccommodatie beschikbaar stellen voor binnensportverenigingen.

Mocht je als binnensportverenigingen willen starten met buitenactiviteiten of nog opzoek zijn naar een geschikte locatie? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner Thomas Peeters Weem, via thomas@negen.nl.

Neem contact met me op!

Benieuwd naar wat we nog meer doen?

Ontdek alles over Mill en Sint Hubert Verenigt op onze homepage via onderstaande button.

Terug naar homepage