Sportakkoord Mill en Sint Hubert

Sportakkoord Mill en Sint Hubert

Iedereen in Mill en Sint Hubert moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich kunnen ontwikkelen. De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewegen en/of daar een bijdrage aan te leveren zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, werken aan een goede gezondheid of willen een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze uitgangspunten zijn verweven in het lokale sportakkoord Mill en Sint Hubert.

Welkom op de supporterspagina van het Sportakkoord Mill en Sint Hubert

Op deze pagina vind je alles over het lokale sportakkoord en lees je hoe je kunt aanhaken bij het lokale sportakkoord en een aanvraag tot uitvoeringsbudget kunt doen. Doe jij ook mee?

Sportakkoord Mill en Sint Hubert

Het Sportakkoord Mill en Sint Hubert is opgebouwd aan de hand van vijf thema’s. Ieder thema bevat ambities en één of meerdere concrete actiepunten. In het sportakkoord staan acties beschreven op deze vijf thema’s:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

Benieuwd naar de inhoud van het gehele sportakkoord? Je download het sportakkoord via deze button.

Bekijk hier het Sportakkoord Mill en Sint Hubert

Het Kernteam

Om een succes te maken van de uitvoering van het sportakkoord is een kernteam samengesteld. Het kernteam is een groep van betrokken supporters van het sportakkoord vanuit diverse organisaties en sectoren, waaronder onderwijs, de zorg, verenigingen en de gemeente. Het kernteam draagt zorg voor de uitvoering van de speer- en actiepunten uit het sportakkoord aan en stelt jaarlijks prioriteiten. Daarnaast beheert het kernteam het uitvoeringsbudget. Maak onderstaand kennis met de leden van het kernteam:

Afbeelding
Afbeelding

Aan de slag!

Vanuit het Sportakkoord Mill en Sint Hubert is er voor 2020, 2021 en 2022 jaarlijks €10.000 uitvoeringsbudget beschikbaar voor het uitvoeren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het Sportakkoord Mill en Sint Hubert. Om aanspraak te maken op een financiële bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Bekijk hier de voorwaarden!

Vul hier het aanvraagformulier in

Services Sportakkoord

Services Sportakkoord Mill en Sint Hubert
Tijdens de looptijd van het lokaal Sportakkoord wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van services en diensten om sportverenigingen te ondersteunen. Dit noemen wij services.

Gratis services en opleidingen beschikbaar vanuit sportakkoord
Vanuit het lokaal Sportakkoord bestaat er voor verenigingen de mogelijkheid om aanspraak te doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteuningsbehoeften en opleidingsmogelijkheden voor sportverenigingen, kaderleden en vrijwilligers. Dit is in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te behalen. Er zijn opleidingen beschikbaar op onder andere het gebied van leden, vrijwilligers, besturen, communicatie, samenwerken, beleid en visie op de gezonde sportvereniging. Verenigingen uit Mill en Sint Hubert kunnen aanspraak maken op services en daar in de meeste gevallen kosteloos gebruik van maken.

Vul de vragenlijst in!
Middels een korte vragenlijst willen wij zo snel mogelijk jullie behoeften voor bepaalde services achterhalen. Op deze manier kunnen we wellicht op korte termijn al een aantal services aanvragen. Wil je als vereniging meer informatie over de mogelijkheden voor (gratis) opleidingen en trainingen? Neem dan contact op met Thomas Peers Weem, via thomas@negen.nl.

Vul de vragenlijst hier in