Ontmoeten in Bosschenhoofd

Ontmoeten in Bosschenhoofd

Sinds de centrumontwikkeling in 2012 is er in Bosschenhoofd geen volwaardig dorpshuis meer. Sociale activiteiten worden sindsdien verspreid door Bosschenhoofd georganiseerd. We willen Bosschenhoofd levendig en bruisend houden, nu en in de toekomst. Hoe kunnen we ontmoeting en samenhang in het dorp zo goed mogelijk organiseren? Denk mee!

Afbeelding

De Blokhut

De behoefte aan een dorpshuis in Bosschenhoofd is groot. Dit bleek uit vragenlijsten die verenigingen en organisaties uit Bosschenhoofd invulden. De gemeente Halderberge en de Ouderenbond Bosschenhoofd zijn met elkaar in gesprek om een dorpshuisfunctie op de plek van ouderensociƫteit De Blokhut mogelijk te maken. Daarbij gaven verenigingen en organisaties aan wat zij nodig hebben om van De Blokhut het gewenste dorpshuis te maken.

Digitale bijeenkomst 8 maart

In een digitale bijeenkomst op 8 maart 2021 is met circa 50 belangstellenden gesproken over de uitkomsten van de vragenlijsten. In de bijeenkomst zijn vragen gesteld en ideeƫn gedeeld over renovatie en uitbreiding van De Blokhut, een herinrichting van de buitenruimte en het vervolgproces.

Klik op onderstaande button om de presentatie te bekijken. Hierin zijn ook de resultaten van de bijeenkomst opgenomen.

Bekijk de presentatie!
Afbeelding

Besluitvorming gemeente

De gemeenteraad neemt op 14 juli 2021 een besluit over de verdere uitwerking van het project en het beschikbaar stellen van geld daarvoor. Voordat die besluitvorming plaatsvindt, wordt een zogenoemde beeldvormende bijeenkomst georganiseerd. De raadsleden krijgen tijdens deze informatieve bijeenkomst een toelichting over de projecten. Diverse inwoners, verenigingen en gebruikers zullen hun visie geven op de dorpshuisfuncties als sociaal-cultureel hart van het dorp. De raadsleden krijgen zo een goed beeld van wat er allemaal speelt en kunnen dat meenemen bij het nemen van hun besluit in juli.

Deze beeldvormende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 mei 2021 en start om 19.30 uur. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen? U kunt de bijeenkomst volgen via de website van de gemeente: https://halderberge.raadsinformatie.nl

Vervolg

Als de gemeenteraad een positief besluit neemt, gaat een architect aan de slag. In overleg met toekomstige gebruikers wordt een huisvestings- en renovatieplan voor De Blokhut uitgewerkt. Daarin wordt gekeken hoe de wensen kunnen worden ingepast in het gebouw en op welke tijden. Ook onderzoeken we een passende beheer- en exploitatievorm. Zodra het huisvestings- en renovatieplan gereed is, wordt de gemeenteraad gevraagd hier weer een besluit over te nemen.

Dorpslab voert in opdracht van de gemeente Halderberge een onderzoek uit naar de behoeften van verenigingen, dorpsactiviteiten en inwoners om elkaar te kunnen ontmoeten in Bosschenhoofd.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met Henk Geraats via henk@dorpslab.org.

Meer weten over Dorpslab