Sportakkoord Grave

Lokaal Sportakkoord Grave

Iedereen in Grave moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich kunnen ontwikkelen. De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewegen en/of daar een bijdrage aan te leveren zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, werken aan een goede gezondheid of willen een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze uitdagingen zijn verweven in het lokale sportakkoord Grave.

Welkom op de supporterspagina van Sportakkoord Grave.

Op deze pagina vind je alles over het lokale sportakkoord en lees je hoe je kunt aanhaken bij het lokale sportakkoord en een aanvraag tot uitvoeringsbudget kunt doen. Doe jij ook mee?

Sportakkoord Grave

Het Sportakkoord Grave is opgebouwd aan de hand van vijf thema’s. Ieder thema bevat ambities en één of meerdere concrete actiepunten. In het sportakkoord staan acties beschreven op deze vijf thema’s:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

Benieuwd naar de inhoud van het gehele sportakkoord? Je download het sportakkoord via deze button.

Bekijk hier het Sportakkoord Grave

Aan de slag!

Vanuit Sportakkoord Grave zijn er financiële middelen beschikbaar voor het uitvoeren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit Sportakkoord Grave. Om aanspraak te maken op een financiële bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden. De aanvraag kan worden ingediend bij verenigingsondersteuner Thomas Peeters Weem, via Thomas@negen.nl. Op basis van onderstaande voorwaarden wordt bepaald of de financiële middelen worden toegekend.

Bekijk hier de voorwaarden

Vul hier het aanvraagformulier in

Services Sportakkoord

Services Sportakkoord Grave
Tijdens de looptijd van het lokaal Sportakkoord wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van services en diensten om sportverenigingen te ondersteunen. Dit noemen wij services.

Gratis services en opleidingen beschikbaar vanuit sportakkoord
Vanuit het lokaal Sportakkoord bestaat er voor verenigingen de mogelijkheid om aanspraak te doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteuningsbehoeften en opleidingsmogelijkheden voor sportverenigingen, kaderleden en vrijwilligers. Dit is in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te behalen. Er zijn opleidingen beschikbaar op onder andere het gebied van leden, vrijwilligers, besturen, communicatie, samenwerken, beleid en visie op de gezonde sportvereniging. Verenigingen uit de oorspronkelijke gemeente Grave kunnen aanspraak maken op services en daar in de meeste gevallen kosteloos gebruik van maken.

Interesse of opzoek naar meer informatie over de sportservices? Neem dan contact op met Thomas Peeters Weem, via Thomas@negen.nl.