Sportakkoord Bernheze

Lokaal Sportakkoord Bernheze

Zoveel mogelijk inwoners van Bernheze laten sporten en bewegen, waar iedereen mee doet en waar vitale verenigingen een belangrijke bijdrage leveren. Aandacht voor een gezonde leefstijl ook onder onze jongste inwoners. Dat is de insteek en ambitie van het lokaal sportakkoord in Bernheze.

In navolging van het Nationale Sportakkoord geven we invulling aan onze dromen en ambities in Bernheze. Dit vertalen we naar een concreet sport- en beweegakkoord met draagvlak van vele lokale organisaties. Doe jij ook mee? Op deze site kun je de voortgang van het proces blijven volgen.

We worden de sportiefste en gezondste gemeente van Nederland.

Aan de slag!

Op 3 en 4 maart vonden de themabijeenkomsten plaats om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Wij kijken terug op twee geslaagde bijeenkomsten waarbij invulling is gegeven aan de volgende thema’s:

  1. Iedereen kan meedoen
  2. Samen werken aan samenwerken
  3. Vitaal Verenigen
  4. Sport en bewegen in beeld

Opbrengst bijeenkomsten

Per thema zijn concrete doelstellingen en acties uitgewerkt. Klik hier om de presentaties en de opbrengst van de themabijeenkomsten te bekijken.

Eventuele vragen, opmerkingen of aanvullende suggesties horen wij uiteraard graag. Dit kan via info@negen.nl.

Bespreken concept sportakkoord

Op basis van de opbrengsten uit de bijeenkomsten ontwikkelen we nu een concept sportakkoord. Dit bespreken we met alle betrokkenen op maandag 6 april van 19.30 uur t/m 21.00 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Je kunt je hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Samenwerken doet versterken en binden.

We gaan verder!

Gezamenlijk zijn we in de gemeente Bernheze aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. We willen een beweging op gang brengen. Dit in navolging op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is ondertekend. Samen met ambassadeurs zijn we op zoek naar gezamenlijke dromen en ambities. Dit wordt vertaald in een concreet sportakkoord om sport en bewegen nog beter op de kaart te zetten. Doe jij ook mee?

Op 27 en 29 januari hebben we via twee startbijeenkomsten samen met betrokken partners afgetrapt om te komen tot het sportakkoord. Uit de resultaten van deze bijeenkomsten worden thema’s geformuleerd die verder worden uitgewerkt. Per thema worden concrete doelstellingen en acties uitgewerkt, zodat het akkoord daarna kunnen presenteren en ondertekenen.

Download hieronder de presentatie over het sportakkoord, een samenvatting van de opgehaalde informatie van deze avond en de uitnodiging.

Mochten jullie nog aanvullingen of aanvullende suggesties hebben, neem dan contact (info@negen.nl) met ons op.

Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. In Bernheze gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Het lokaal sportakkoord biedt de kans om dit te versterken. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering

Wat is jouw droom?

Verandering of vernieuwing begint bij een droom! Wat is jouw ultieme droom voor sport en bewegen in Bernheze! Deel hem hieronder met ons.

Deel jouw droom voor Bernheze!

"Iedere inwoner beweegt op zijn of haar eigen manier.

Website-footer-logos.jpg#asset:2023