Sportakkoord Boxmeer

Lokaal Sportakkoord Boxmeer

Een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen, waar iedereen mee doet en waar vitale verenigingen een belangrijke bijdrage leveren. Aandacht voor een gezonde leefstijl ook onder onze jongste inwoners. Dat is de insteek en ambitie van het lokaal sportakkoord in de gemeente Boxmeer.

In navolging van het Nationale Sportakkoord geven we invulling aan onze dromen en ambities in de gemeente Boxmeer. Dit vertalen we naar een concreet sport- en beweegakkoord met draagvlak van vele lokale organisaties. Doe jij ook mee? Op deze site kun je de voortgang van het proces blijven volgen.

Reageer op het concept sportakkoord

Om te komen tot een lokaal sportakkoord voor de gemeente Boxmeer stond er op 7 april een vervolgbijeenkomst gepland. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet door. Door de onzekerheid over wanneer we weer bij elkaar kunnen komen plannen we voorlopig geen bijeenkomst.

Om in aanmerking te komen voor de uitvoeringsmiddelen van het lokaal sportakkoord moet het sportakkoord vóór 25 juni a.s. definitief vastgesteld worden. Omdat we voor die tijd geen bijeenkomsten organiseren willen we het concept-sportakkoord digitaal met u afstemmen. Wij horen graag uiterlijk 8 mei a.s. uw online reactie op het bijgevoegde concept.

Bekijk hier het concept sportakkoord Boxmeer

Wij vragen u ook om aan te geven:

  • welke acties voor u prioriteit hebben;
  • of u aan één of meerdere acties een bijdrage wilt leveren;
  • en of u deel wilt nemen aan de kerngroep die de acties uit het sportakkoord monitort.
Klik hier om online te reageren. Reageren kan tot en met vrijdag 8 mei.

Op basis van uw input maken we het sportakkoord definitief. In het laatste hoofdstuk van het sportakkoord staan de namen van organisaties die aanwezig waren bij bijeenkomsten over het lokaal sportakkoord. Wij gaan er vanuit dat deze organisaties in het sportakkoord benoemd willen worden als één van de spelers. Mocht dit niet zo zijn of staat de naam van uw organisatie er nog niet tussen? Laat dit dan via dezelfde link weten.

Een feestelijke ondertekening van het sportakkoord met een officieel tintje stellen we uit tot na de zomervakantie. Een datum communiceren we op een later moment.

Themabijeenkomsten

Op 13 en 19 februari vonden er twee themabijeenkomsten plaats om te komen tot een lokaal sportakkoord voor de gemeente Boxmeer. Wij kijken terug op twee geslaagde bijeenkomsten waarbij invulling is gegeven aan de volgende thema’s:

  1. Boxmeer in beweging
  2. Sportieve en gezonde jeugd
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Sport en bewegen in beeld

Opbrengst bijeenkomsten

Per thema zijn doelen en acties uitgewerkt. Klik onderstaand op de links om de presentaties en de opbrengst van de themabijeenkomst te bekijken.

Eventuele vragen, opmerkingen of aanvullende suggesties horen wij uiteraard graag! Dit kan via ruudleeijen@negen.nl.

''Samenwerken versterkt en verbindt.''

Startbijeenkomsten

Op basis van de opbrengsten uit de startbijeenkomsten voor het Lokaal Sportakkoord gemeente Boxmeer zijn vier thema’s geformuleerd. Hieronder zijn de vier thema’s en de onderwerpen die we gaan uitwerken beschreven.

1. Boxmeer in beweging. Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom geven we aandacht aan doelgroepen die niet altijd vanzelfsprekend meedoen, zoals senioren, mensen met een beperking of gezinnen met een kleine portemonnee. We willen dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is. Onze ambitie is dat iedere inwoner van Boxmeer op zijn of haar eigen niveau plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Dit bevordert de gezondheid en de vitaliteit en zorgt voor ontmoeting in Boxmeer.

2. Sportieve en gezonde jeugd. De basis voor een gezond en actief leven wordt gelegd bij onze kinderen. Een gezonde jeugd is een gezonde toekomst. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om zich motorisch gezien optimaal te ontwikkelen. Samen investeren we in een gezonde omgeving waar een gezonde keuze vanzelfsprekend is. Dit om gezond gedrag en de motoriek van kinderen te verbeteren. Bij onze aanpak betrekken we zowel kinderen als de ouders.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders. Onze sport- en beweegaanbieders zijn een belangrijk onderdeel van het Sportakkoord Boxmeer. Sport- en beweegaanbieders komen steeds meer onder druk te staan. Het is een uitdaging om leden te behouden, voldoende vrijwilligers te vinden en genoeg inkomsten te verwerven. Aan de andere kant wordt er steeds meer van onze sport- en beweegaanbieders gevraagd. Vernieuwen, samenwerken, ander aanbod organiseren, veilig sportklimaat, gezonde sportkantine, maatschappelijk ondernemen enzovoort. Daarom streven we naar vitale sport- en beweegaanbieders.

4. Sport en bewegen in beeld. Dit thema is overkoepelend aan de voorgaande thema’s. Samen kunnen we meer impact maken op het gebied van sport en bewegen in Boxmeer. Inspiratie, informatie en verbinding tussen sport, onderwijs en zorg en welzijn is hierbij van belang. We gaan bekijken hoe we het beste het sport- en beweegaanbod in beeld kunnen brengen, zodat iedereen gemakkelijk een eigen keuze kan maken uit het aanbod.

Wat is jouw droom?

Verandering of vernieuwing begint bij een droom! Wat is jouw ultieme droom voor sport en bewegen in Boxmeer! Deel hem hieronder met ons.

Deel jouw droom voor Boxmeer!

Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Het ministerie en de gezamenlijke sportbonden stellen hiervoor middelen beschikbaar.

In de gemeente Boxmeer gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Het lokaal sportakkoord biedt de kans om dit te versterken. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

"Iedere inwoner beweegt op zijn of haar eigen manier.''

Website-footer-logos_200127_164018.jpg#asset:2196