Sportakkoord Druten

Lokaal Sportakkoord Druten

Gezamenlijk gaan we in de gemeente Druten aan de slag om te komen tot een sportakkoord. We willen een beweging op gang brengen. Dit in navolging op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is ondertekend.

Samen met ambassadeurs gaan we op zoek naar gezamenlijke dromen en ambities. Dit wordt vertaald in een concreet sportakkoord om sport en bewegen nog beter op de kaart te zetten. Doe jij ook mee?

We worden de sportiefste en gezondste gemeente van Nederland.

Samen aan de slag

Op 16 en 17 december vonden de themabijeenkomsten plaats om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Wij kijken terug op drie geslaagde bijeenkomsten waarbij invulling is gegeven aan de volgende thema’s:

  1. Heel Druten sport en beweegt
  2. Sportieve en gezonde Drutense jeugd
  3. Druten Verenigt

Opbrengst bijeenkomsten

Per thema zijn concrete doelstellingen en acties uitgewerkt. Klik hier om de presentaties en de opbrengst van de themabijeenkomsten te bekijken.

Eventuele vragen, opmerkingen of aanvullende suggesties horen wij uiteraard graag. Dit kan via info@negen.nl.

Bespreken concept sportakkoord

Op basis van de opbrengsten uit de bijeenkomsten ontwikkelt de sportformateur nu een concept sportakkoord. Dit concept delen we binnenkort en bespreken we op maandag 10 februari om 19.30 uur. Een definitieve uitnodiging volgt nog. Tijdens deze avond bespreken we gezamenlijk het concept sportakkoord en scherpen we dit aan. Ook horen we graag aan welke actiepunten en ambities jullie (organisatie) een bijdrage willen leveren.

Presentatie en ondertekening sportakkoord

Op basis van de bijeenkomst op 10 februari maakt de sportformateur het sportakkoord definitief, zodat we dit in februari op een feestelijke manier presenteren en ondertekenen.

Samenwerken doet versterken en binden.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Druten gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Wat is jouw droom?

Verandering of vernieuwing begint bij een droom! Wat is jouw ultieme droom voor sport en bewegen in Druten! Deel hem hieronder met ons.

Deel jouw droom voor Druten

"Iedere inwoner beweegt op zijn of haar eigen manier.

Naamloos-13.jpg#asset:1602