Hoera! Het Sportakkoord Sint Anthonis is gereed

Lokaal Sportakkoord Sint Anthonis

Een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen, waar iedereen mee doet en waar vitale verenigingen een belangrijke bijdrage leveren. Aandacht voor een gezonde leefstijl ook onder onze jongste inwoners. Dat is de insteek en ambitie van het lokaal sportakkoord in de gemeente Sint Anthonis.

Sportakkoorden gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis definitief

Recent zijn in de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis de lokale sportakkoorden definitief vastgesteld. In totaal ondertekenen 60 partijen het Sportakkoord Boxmeer en 42 partijen het Sportakkoord Sint Anthonis. De officiële ondertekening is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar september.

Het doel van beide sportakkoorden is dat iedere inwoner, van jong tot oud, met of zonder beperking, ongeacht inkomen of afkomst, plezier in sporten en bewegen kan beleven. In de sportakkoorden staan verschillende acties beschreven waar de betrokken partijen mee aan de slag gaan.

De wethouders Hendriks-van Haren (Boxmeer) en Bellemakers (Sint Anthonis) zijn trots: “Het is fijn dat zo veel partijen zich aan beide sportakkoorden willen verbinden. Door samen te werken kunnen we sporten en bewegen in beide gemeenten een impuls geven.’’

Benieuwd naar het sportakkoord? Klik dan hier.

Samen verder

De vaststelling van het lokaal sportakkoord is meteen het startsein om aan de slag te gaan met de verschillende acties die er in zijn benoemd. Aan alle inwoners van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis wordt gedacht. Zo gaan de partijen aan de slag om het beweegaanbod voor peuters en kleuters te verbeteren en willen ze het aanbod voor senioren verder uitbreiden. Voor sportverenigingen zijn er mogelijkheden voor gezamenlijke cursussen etc.

Om voortgang in de acties te houden wordt er één kernteam geformeerd voor de uitvoering van zowel het Sportakkoord Boxmeer als het Sportakkoord Sint Anthonis. Zo bouwen we samen aan sportievere gemeenten.

''Samenwerken versterkt en verbindt.''

Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Het ministerie en de gezamenlijke sportbonden stellen hiervoor middelen beschikbaar.

In de gemeente Sint Anthonis gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Het lokaal sportakkoord biedt de kans om dit te versterken. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

"Iedere inwoner beweegt op zijn of haar eigen manier.

Website-footer-logos_200124_105015.jpg#asset:2194