Sportakkoord Sint Anthonis

Lokaal Sportakkoord Sint Anthonis

Een gemeente waar iedere inwoner, van jong tot oud, met of zonder beperking, ongeacht inkomen of afkomst, plezier in sporten en bewegen kan beleven. Dat is de insteek van het Sportakkoord Sint Anthonis. Ruim veertig partijen gaan aan de slag om uitvoering te geven aan het sportakkoord. De looptijd van het sportakkoord is tot en met het jaar 2022. Doe jij ook mee?

Afbeelding

Aan de slag!

Weet jij een actie of initiatief dat aansluit bij de doelstellingen van het Sportakkoord Boxmeer of het Sportakkoord Sint Anthonis? Bekijk dan hieronder de brochure en vraag een uitvoeringsbudget aan.

Heb je extra hulp nodig of heb je nog concrete vragen, neem dan contact op met verenigingsondersteuner Thomas Peeters Weem Peters via thomas@negen.nl.

Het indienen van een aanvraag kan je op drie momenten doen:

  • Voor 1 februari
  • Voor 1 juni
  • Voor 1 oktober

Een kernteam bestaande uit sport- en beweegaanbieders, onderwijs, dorpsraden en de (voormalige) gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer neemt een besluit over deze aanvraag. Lees via onderstaande links de criteria, het aanvraagformulier en de wijze van beoordeling door. Vraag het uitvoeringsbudget aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier op te sturen naar gemeente@landvancuijk.nl.

Klik hier voor de brochure. Wij helpen mee!
Afbeelding

Terugblik webinar

Op 18 januari 2021 was het webinar over de uitvoering van het sportakkoord. Wat fijn dat er ruim 40 deelnemers waren! Er is uitleg gegeven over het sportakkoord en hoe je een aanvraag voor het uitvoeringsbudget kunt doen. Benieuwd naar de presentatie? Klik dan onderstaand op de link.

Naast het uitvoeringsbudget zijn er ook workshops via de sportbonden in te zetten. Hiervoor is voor de gehele gemeente jaarlijks € 6.000,- beschikbaar. Klik onderstaand op de link om de lijst met services in te zien. Meer informatie hierover? Neem contact op met Jos Kuipers via j.kuipers@ssnb.nl.

Wil je graag aan de slag met een gezonde sportkantine of een rookvrij sportpark? Dan wijzen we je graag op het aanbod van de GGD om hierbij te ondersteunen! Neem deel aan een webinar op 8 februari 2021 over een gezonde sportomgeving of ga gratis in gesprek met één van de gezondheidsadviseurs van de GGD. Zie via onderstaande links meer informatie!

Sportakkoord Sint Anthonis

Het Sportakkoord Sint Anthonis is in mei 2020 definitief vastgesteld. Wethouder Bellemakers is trots: “Het is fijn dat zo veel partijen zich aan het sportakkoord willen verbinden. Door samen te werken kunnen we sporten en bewegen in de gemeente een impuls geven.’’

In het sportakkoord staan acties beschreven op drie thema’s:

  1. Samen actief Sint Anthonis
  2. Vitale sportverenigingen
  3. Samen sterker

Benieuwd naar het sportakkoord? Klik dan hier.
Afbeelding

''Samenwerken versterkt en verbindt.''

Het kernteam

Om een succes te maken van de uitvoering van het sportakkoord is een kernteam geformeerd. Het kernteam jaagt acties aan en beoordeelt aanvragen van het uitvoeringsbudget. Maak onderstaand kennis met de leden van het kernteam!

Afbeelding
Afbeelding

Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Het ministerie en de gezamenlijke sportbonden stellen hiervoor middelen beschikbaar tot en met het jaar 2022.

In de (voormalige) gemeente Sint Anthonis gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Het lokaal sportakkoord biedt de kans om dit te versterken. Het sportakkoord zijn afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Daarmee is het sportakkoord ook het loket waar u met uw ideeën terecht kunt om meer mensen te laten sporten en bewegen.


Afbeelding quote

"Iedere inwoner beweegt op zijn of haar eigen manier.

Website-footer-logos_200124_105015.jpg#asset:2194