Sport verbindt Stein

Lokaal Sportakkoord Stein

Gezamenlijk gaan we in de gemeente Stein aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Stein (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Doe jij mee?

Stein-Pay-off-Sport-verbindt-Stein-2.png#asset:1361


Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Stein gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Meer weten over het Nationaal Sportakkoord?

Kick-off Sportakkoord Stein

Samen met veel Steinse partners hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan het Sportakkoord Stein. Op 12 maart is het moment aangebroken om de handtekening te zetten onder het sportakkoord. We brengen de Ball of Fame aan het rollen. Kom jij ook?

Om 16.00 uur trappen we af met gastspreker Dave van Kann (Fontys Sporthogeschool). Hij onderzoekt al meer dan 10 jaar beweeggedrag van kinderen. De rol die de omgeving hierin speelt én hoe we beweging optimaal kunnen stimuleren. Dave vertelt er alles over én vertaalt zijn kennis naar concrete kansen voor de gemeente Stein.

Daarna brengen we de Ball of Fame aan het rollen en ondertekenen we het sportakkoord onder het genot van een hapje en een drankje. Om 18.30 uur zijn sportverenigingen en -aanbieders aan de bal om hun plek op het platform te claimen.

Ben jij er bij? Meld je hier aan.

Sportakkoord-Stein-Save-the-date-ondertekening.jpg#asset:2258


Samen aan de slag

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het sportakkoord. Samen met betrokken partners gingen we aan de slag en op zoek naar de gezamenlijke dromen en ambities om sporten te stimuleren en in Stein meer op de kaart te zetten.

Sport verbindt Stein

In september zijn we gestart met de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord voor de gemeente Stein. Tijdens gesprekken met verenigingen en maatschappelijke partners is veel input opgehaald. De resultaten daarvan zijn gedeeld in december met betrokken maatschappelijke partners en sportverenigingen. Sportaanbieders mochten ook meedoen aan de Steinse Sport Challenge. Ze speelden het verenigingsspel en ontwikkelden een (vernieuwend) idee om nog meer inwoners in Stein in beweging te brengen, passend bij een van de speerpunten uit het sportakkoord. De ideeën maken kans op allerlei cadeaus, zoals hulp van de adviseur lokale sport, waardevouchers óf subsidie van de gemeente Stein.

Reageer op het sportakkoord

De opgehaalde input is verwerkt in een concept sportakkoord. We kiezen in Stein voor een gezond sport- en beweegakkoord voor en door Stein. Bekijk hier het concept akkoord en laat ons weten wat je er van vindt. Je kan tot 24 januari reageren op het concept.

Supporters sportakkoord

Daarna willen we dat zoveel mogelijk partners supporter worden van het sportakkoord. Word jij ook supporter van het sportakkoord? Laat het ons weten via de link hieronder! Als je tussentijds nog input wilt leveren neem contact op met sportformateur Daniëlle Remy via danielle@negen.nl of 06-18468675.

Reageren op sportakkoord en aanmelden als supporter

Terugblik startbijeenkomsten

We organiseerden startbijeenkomsten op dinsdag 24 september; 's middags voor maatschappelijke organisaties en 's avonds voor sportverenigingen en -aanbieders. Bekijk hier de presentatie en uitwerking van de bijeenkomsten.

Vraag & antwoord

Tijdens de bijeenkomsten werden enkele vragen gesteld waarop hieronder de antwoorden te vinden zijn.

  • Wat is de peildatum van de overgewichtscijfers gebaseerd op de volksgezondheidsmonitor?

De GGD voert elke 4 jaar een gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen uit. De doen ze door enquêtes af te nemen. Het onderzoek is voor de laatste keer in 2016 uitgevoerd. In 2020 komt er een nieuw onderzoek, waarvan de data in 2021 bekend zijn. Het gaat in deze om cijfers van overgewicht en obesitas van inwoners van 19 jaar en ouder.

  • Valt onder lidmaatschap van sportverenigingen ook mensen die bij een wielerclub zitten?

De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (233 verenigingen, 36.000 leden) en de Nederlandse Toerfiets Unie (520 verenigingen, 74.000 leden) zijn bij NOC*NSF aangesloten. Wanneer inwoners lid zijn van een vereniging die aangesloten is bij één van de betreffende sportbonden dan vallen zij onder het lidmaatschap. Doen ze dit niet in verenigingsverband dan is dit logischerwijs niet zo.

  • Stein loopt bij besteding per gemeente achter op landelijk gemiddelde. Hoe is dat verschil te verklaren?

In vergelijking met andere gemeenten van dezelfde grootteklasse (20.000-50.000 inwoners) besteedt de gemeente Stein bijna net zo veel euro per inwoner aan sport, cultuur en recreatie. Er zitten wel verschillen in de besteding per taakveld. Zo is te zien dat de gemeente Stein gemiddeld meer besteedt aan openbaar groen en (open lucht) recreatie en minder aan sportaccommodaties. Informatie is afkomstig van: https://www.financiengemeenten.nl/dashboard/dashboard/inkomsten-en-uitgaven-verdieping