Sport- en beweegakkoord Valkenswaard

valkenswaard in beweging

Gezamenlijk gaan we in de gemeente Valkenswaard aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Valkenswaard (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het de sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Doe jij mee?

Sport- en beweegakkoord Valkenswaard

Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het Sport- en Beweegakkoord Valkenswaard. In september 2019 gingen we samen met betrokken partners aan de slag tijdens startbijeenkomsten. Bijeenkomsten vol inspiratie en energie. En vooral veel betrokken spelers in het sportveld van Valkenswaard.

Vanuit de startbijeenkomsten zijn een aantal thema’s geformuleerd. Deze zijn in oktober tijdens themabijeenkomsten met partners besproken. Per thema zijn concrete doelstellingen en acties uitgewerkt in een concreet sport- en beweegakkoord. Tijdens de vervolgbijeenkomst in december waren veel partners op de been om zich te verbinden aan het lokaal sport- en beweegakkoord. Veel partners hebben aangegeven om met bepaalde actiepunten aan de slag te gaan.

Op vrijdag 17 januari werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het Sport- en Beweegakkoord Valkenswaard gepresenteerd. Het sport- en beweegakkoord laat zien hoe we samen kunnen zorgen voor een nog sportiever en gezonder Valkenswaard. Met ongeveer 35 partners ondertekenden het sport- en beweegakkoord. Wil jij ook nog meedoen? Dat kan! Meld je hiervoor bij de gemeente Valkenswaard.

Bekijk hier het sport- en beweegakkoord

Dat iedereen die wil, sport naar keuze kan beoefenen in een fijne en veilige sportomgeving

Peter van Herk - RKVV Dommelen

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. In Valkenswaard is reeds een sportvisie ontwikkeld. In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Meer weten over het Nationaal Sportakkoord?

Laagdrempelig sportaanbod voor iedereen

Bas van der Heijden - Centrum voor Fysiotherapie Franken