Wessem

Maasdorp om lief te hebben

Wessem, de trots aan het water. Met een authentiek dorpshart, omringd door natuur en water. Vol leven en gezelligheid. Een thuis voor iedereen, jong en oud. Verbonden met elkaar via het water, de vele verenigingen en evenementen. Kinderen groeien er in harmonie op. Ouderen genieten er van hun oude dag en dragen hun trots over op de nieuwe generatie. Inwoners zoeken elkaar op en werken met elkaar samen. En samen gaan we op weg, naar de toekomst waar de trots op Wessem voort leeft.

Wessemers delen dorpstrots

Wessem, de trots aan het water. Vol leven en gezelligheid. Dat bleek wel tijdens de bijeenkomst op 3 december. Wessemers deelden ideeën voor de toekomst én hun dorpstrots met elkaar.

Inwoners geven update

Betrokken vrijwilligers uit Wessem presenteerden hun ontwikkelde ideeën, die bijdragen aan de leefbaarheid in Wessem. Ze zitten vol energie en vertellen er met plezier over: “Enthousiasme werkt aanstekelijk. Als je merkt dat anderen ook enthousiast worden dan is 1 + 1 = 3”. Maar het gaat niet altijd vanzelf. “We schieten soms van links naar rechts, maar het is vooral een uitdaging om mee bezig te zijn en te werken aan de leefbaarheid in Wessem!”, vertelt een inwoner van de werkgroep jong en oud. De aanwezigen reageren enthousiast: “Wat een geweldig initiatief! Maar alleen gaat het niet, dus we moeten wel samenwerken” en “Waar kan ik me opgeven om ook mee te helpen?”

De ideeën worden langzaam aan realiteit. De verenigingen in Wessem hebben zich verenigd en willen in het voorjaar van 2020 samen een activiteit organiseren, maar ze kunnen nog hulp gebruiken, net als de andere werkgroepen. “We kunnen dit alleen als we er samen voor gaan. We hopen dat alle verenigingen in Wessem dan ook mee gaan doen”, aldus een betrokken jongere van de werkgroep vitale verenigingen.

Kracht van verhalen

Aansluitend nam Marielle Schlicher (VerteldT) de aanwezigen mee in de wereld van verhalen. “Wessem zit vol verhalen, die de moeite zijn om te delen. Deel ze vooral met elkaar, zodat we samen Wessem op de kaart kunnen zetten!” En er werden al veel verhalen gedeeld, zoals het enorm geslaagde OLS in 2005: “Wat een bijzonder moment toen we als schutterij het dorp binnen reden en al die Wessemers ons toejuichten. Dat vergeet ik nooit meer”.

Wessem klaar voor de volgende stap

Ondanks de hitte was de energie en de betrokkenheid duidelijk merkbaar. 20 enthousiaste Wessemnaren kwamen op maandag 24 juni in actie voor de toekomst van hun dorp. Ze gingen aan de slag met het gevoel en de thema's die tijdens de vorige Wessemse Ontmoeting op 20 mei werden bepaald: het groene hart van Wessem, ontmoeting met en voor ouderen, vitale verenigingen en beleven en vertellen. Deze thema’s zijn uitgewerkt tot concrete ideeën en actiepunten. Een gezellige avond vol ideeën en energie.

De aanwezigen gingen in vier groepen aan de slag met de thema’s. Samen werkten ze aan een concreet plan van aanpak en bepaalden ze hoe deze ideeën zijn te realiseren. Ook Rabobank Peel, Maas & Leudal was weer aanwezig en dacht met ze mee. Bijvoorbeeld over financiële mogelijkheden die kunnen helpen bij het waarmaken van de mooie plannen. “Voordat we met allerlei nieuwe ideeën komen, controleren we of hier animo voor is”, aldus een van de aanwezigen. “We gaan meer informatie en vooral ook trots delen. Iedere inwoner kan ambassadeur zijn van Wessem”, vult een ander hem aan. Wessem wordt hét Maasdorp voor jong en oud.

Samen bedenken ze mooie ideeën, zoals meer levendigheid en gebruik van het groene hart van Wessem door toevoeging van een kleine kinderboerderij. Geheel opgezet en verzorgd voor en door Wessem. Anderen gaan aan de slag met het samenbrengen van jong, oud en verschillende verenigingen. Deze verenigingen gaan elkaar versterken middels een gezamenlijk platform. Ook zetten de inwoners Wessem samen op de kaart door meer te gaan beleven én vertellen. Onder begeleiding van de Rabobank en Dorpslab gaan de groepen verder aan de slag met de realisatie van hun ideeën. De eerste vervolgafspraken staan al gepland! Ontdek hieronder alle ideeën:

Ook Delta Limburg was aanwezig. En maakte deze video:

Jong en oud zet zich in voor toekomst Wessem


Verenigen in Wessem

Roger Joris, trotse Wessemnaar, in voor gezelligheid, maar vooral verenigingsman in hart en nieren. Ook hij zet zich in voor de toekomst van Wessem.

Roger legt elke dag veel kilometers af door heel Nederland, maar altijd komt hij thuis in Wessem. Hij woont en leeft er met veel plezier: “Wessem heeft een prachtige uitstraling. Het is er altijd fijn thuis komen. En er is veel te beleven. We zijn altijd in voor een feestje of gezelligheid”. Maar bovenal kent Wessem een rijk verenigingsleven, waar Roger bij betrokken is, zoals de schutterij. “In Wessem doen we het samen, daarbij zijn de verenigingen belangrijk. Zij houden ons dorp leefbaar”. Wessem blijft Wessem, maar alleen als inwoners er samen de schouders onder zetten. “Ik hoop dat de Wessemse jeugd ook in de toekomst kan blijven genieten en zich kan verenigen in Wessem”.

Jong en oud zet zich in voor toekomst Wessem

Samen met inwoners uit Wessem gaan we aan de slag om Wessem klaar te maken voor de inwoners van nu én later. De aftrap werd hiervoor gegeven met een enthousiaste en grote groep van spelbepalers uit Wessem.

Aftrap spelbepalers

Wessem kent veel dorpsfans. Betrokken inwoners die zich inzetten voor een bruisend en levendig Wessem. Met hen gaat Dorpslab aan de slag. Een grote groep enthousiaste inwoners uit Wessem gaf hiervoor de aftrap. De aanwezigen waren het allemaal over een ding eens: “De saamhorigheid en gezelligheid is kenmerkend voor Wessem. Dat willen we zo houden! Nu, maar vooral voor onze kinderen. Ze moeten kunnen opgroeien in een dorp vol verenigingen, goede zorg, onderwijs en vooral leuke evenementen”.

Juniorlab

Wessem heeft veel uitdagingen. En wie kan daar beter over meedenken dan de inwoners van de toekomst? Juist, de Wessemse kinderen. Daarom mochten leerlingen van de basisschool meedoen met Juniorlab! De kids waren voor even de baas van Wessem. In een creatieve workshop hebben de kinderen hun idee voor Wessem bedacht en uitgewerkt. Hun ideeën werden gedeeld tijdens de Wessemse Ontmoeting op 20 mei.

De Wessemse Ontmoeting

Kinderen uit Wessem stalen de show tijdens De Wessemse Ontmoeting op maandag 20 mei bij Café Zaal De Harmonie. Samen met 65 inwoners dachten ze mee over een leefbaar Wessem. Een gezellige avond vol energie én nieuwe ideeën. De avond werd afgetrapt met de ideeën die de kinderen hadden bedacht voor een toekomstig Wessem. Daarna bedachten de Wessemnaars het beste idee voor Wessem, gingen ze met elkaar de strijd aan tijdens de dorpsquiz én gingen ze op zoek naar het mooiste plekje in Wessem.

De energie zat er goed in en al snel ontstonden er goede ideeën. Zoals één plek waar verenigingen en activiteiten samen komen. “Wessem is voor mij een plek waar veel mensen met elkaar begaan zijn. Toch kunnen we nóg beter samenwerken. We moeten het tenslotte samen doen!”, aldus een van de aanwezigen. “Ook moeten we ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om in Wessem te blijven wonen, dus ook onze jeugd”, vult een ander aan. Bekijk hier alle ideeën die bedacht zijn bij de bijeenkomst.

Jeugd heeft de toekomst in Wessem

Tijn & Tino, geboren en getogen Wessemnaars. Samen zorgen zij met de Bacchusklub voor een gezellige Carnaval voor jongeren in Wessem. En dat willen ze zo houden.

Beide jongens zijn opgegroeid in Wessem en actief in het verenigingsleven. “Sinds 2 jaar hebben we een Bacchusklup in Wèssem, daar zijn we lid van (Tijn als voorzitter en Tino als secretaris)”. Samen met verenigingen zorgen ze er voor dat er wat te beleven valt voor jongeren in Wessem. Tino: “Met de Bacchusklub proberen we de jeugd met Carnaval in het dorp te houden. Tijn vult aan: “Wessem kent veel gezelligheid en een sterk dorpsgevoel. Dat willen we ook de jongeren laten ervaren”.

Het verenigingsleven is kenmerkend voor Wessem. Tino: Er zijn veel (grote) verenigingen in Wessem. Erg bijzonder voor een klein dorp als Wessem. Heel veel mensen zijn ergens lid van”. Ook voor een kleine club als de Bacchusklus is een plek in Wessem. “Ik ben trots op de inwoners van Wessem hoe ze tijdens de Carnaval ons als Bacchusklup betrekken bij de gemeenschap”, vertelt Tijn. Die verenigingen zijn ook in de toekomst belangrijk voor Wessem, net als genoeg woningen, faciliteiten en evenementen voor jongeren. “We moeten onderling goed blijven samenwerken en onze ideeën waarmaken”, vertelt Tino. “Dan kunnen we Wessem jong houden en ervoor zorgen dat iedereen het er naar zijn zin heeft”, zegt Tijn tot slot.

Samen zorgen in Wessem

Jan Peters zet zich elke dag weer in om mensen in Wessem en omstreken gezond en vitaal te houden. “We moeten samen zorgen voor goede zorg voor alle mensen in Wessem”.

Jan heeft verschillende 1e en 2e lijns praktijken in veel kernen in de gemeente Maasgouw. “Ik zet me in voor goede 1e lijns zorg en het stimuleren van bewegen in verschillende kernen, ook in Wessem. Dit is voor de leefbaarheid van groot belang. We proberen mensen fit en vitaal te houden, zodat zoveel mogelijk mensen langer thuis kunnen blijven wonen”. Maar Jan is ook betrokken bij veel verenigingen in Wessem: “Ook ondersteunen wij zoveel mogelijk verenigingen en de wensbus door middel van sponsoring, ook dat draagt allemaal bij aan de leefbaarheid in Wessem”.

Het goede leven is nog springlevend in Wessem. “Wessem is een prachtig dorp met veel authentieke kenmerken. Dat zie je aan de bouw en huizen, maar dat wordt ook beleefd tijdens de vele activiteiten en evenementen in het dorp”. En dat maakt Jan trots op Wessem: “Het is prachtig om te zien dat Wessem ondanks alle ontwikkelingen toch zijn authenticiteit heeft kunnen bewaren. En dat er nog steeds voldoende voorzieningen aanwezig zijn in het dorp waaronder een klein gezondheidscentrum”. En Jan hoopt dat dit in de toekomst zo blijft. “Ik hoop dat we, gemeente, dorpsraad, gezondheidszorg, lokale ondernemers en verenigingen, samen blijven werken en het belang van Wessem altijd bovenaan zetten”.

Rabobank doet met ons mee

Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Wessem. Daarmee brengen we mensen in het dorp in beweging om op zoek te gaan naar ambities en dromen voor het dorp. Om deze ambities te realiseren in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners.

Meer informatie

Wessem, mien thoes

Jos Thijssen, wie kent hem niet. Altijd in de weer en bezig. Met de ambitieboeken onder de arm trekt hij Wessem door: “Samen moeten we meer mensen in beweging krijgen in Wessem”.

Jos is trotse vader en opa. Hij zit niet vaak stil en is altijd bezig. “Ik vul mijn dag met allerlei activiteiten, zoals klussen, tuinieren, imkeren en natuurlijk opa spelen”. Maar Jos is ook enorm actief in en voor Wessem. Hij is voorzitter van de dorpsraad. “We willen een bindende factor in het dorp. Iedereen kan een beroep op de dorpsraad doen en als het even kan dan helpen we elkaar”. Jos vindt het belangrijk zich in te zetten voor het dorp waar hij woont: “Het is voor mij vanzelfsprekend om 'dienstbaar' te zijn voor en in de gemeenschap waar je leeft”.

Jos is ook trots op Wessem. “Typisch voor Wessem is de oude kern, gelegen aan de Maas waar nog een typische dorpsgeest voelbaar is. Vooral tijdens evenementen, zoals kermismaandag. Dan trekt het hele dorp er op uit; een groot familiefeest”. Evenementen organiseren en feest vieren, kunnen ze goed in Wessem. “Ik kan behoorlijk chauvinistisch worden als een evenement weer eens goed geslaagd is”, lacht Jos. Het maakt van Wessem een plek vol levendigheid en gezelligheid. Dat moeten we vooral zo houden. “Ik hoop dat ook in de toekomst iedereen zijn plekje in Wessem kan vinden om samen met anderen met plezier in Wessem te kunnen wonen. Dat kan alleen als zoveel mogelijk mensen daar bij helpen”.