Heuvelland in Beweging

Nieuws

Ontdek hier het laatste nieuws rondom het Regionaal Sportakkoord Heuvelland in Beweging en de mooie verhalen van onze ambassadeurs en supporters.

Verenigingscafé

Hoe kan ik onze vereniging vernieuwen? Door in te spelen op trends en ontwikkelingen, maar vooral door open te staan voor verandering. Ook in de Heuvelland gemeenten zijn daar veel kansen voor. Ons regionaal Sportakkoord Heuvelland in Beweging daagt verenigingen uit om samen op zoek te gaan naar vernieuwing om zich klaar te maken voor de toekomst. Dat doen we tijdens een Verenigingscafé, iedereen is welkom.

Wat te verwachten in het Verenigingscafé?

• Een interactieve verenigingsavond voor bestuursleden, trainers en andere kaderleden.

• Kennis maken, hardop denken en vrij durven spreken met andere clubs.

• Korte presentatie door Arnold Vanderlyde met een blik op het verenigingsleven.

• Groepssessies waarin clubs samen sparren over onderwerpen als vrijwilligers, leden(behoud) en financiën.

• Gezamenlijke terugkoppeling waarin de opbrengsten worden gedeeld.

Locatie & Tijdstip

Sportpark BMR, De Gelimment 51, 6261 PH Mheer

Maandag 20 september 19.30 - 22.30 uur

Het Verenigingscafé is een initiatief van supportersverenigingen uit het regionaal Sportakkoord van gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem. Doet jullie club ook mee met het Verenigingscafé? Meld je aan voor 10 september, wij verzorgen een drankje en een hapje.
Meer informatie? Neem dan contact op met een van de buurtsportcoaches.

Coronatoegangsbewijs

Voor dit evenement worden alle coronaregels gevolgd volgens de huidige richtlijnen die in zijn gegaan op 14 augustus 2021. Wij zijn daarom verplicht om bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te vragen. U kunt dit aantonen door een van de volgende bewijzen mee te nemen:

• Vaccinatiebewijs

• Herstelbewijs

Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

• Testbewijs

Een negatieve (zelf)testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.

Supporter in de Spotlight: LTC Wittem

LTC Wittem, de tennisclub van Mechelen, is trotse supporter van het Sportakkoord Heuvelland in Beweging. Kep Lenoir, voorzitter van de club, een actieve rol in het kernteam ‘Vitaal Verenigen’.

Kep: “Als vereniging hebben wij de keuze gemaakt om actief deel te nemen aan het Sportakkoord. Het verenigingsleven zorgt voor vitale dorpskernen en als vereniging draag je bij aan gezonde, fitte bewoners. Het Sportakkoord biedt mogelijkheden om hieraan te werken, samen met anderen." Samenwerking vindt de vereniging belangrijk. Ze werken samen met de tennisclubs binnen de gemeente, maar ook met andere verenigingen in het Heuvelland om onder andere aanbod voor jeugd en senioren te creëren. Het kernteam ‘Vitaal Verenigingen’ wil daarnaast ook de brug slaan tussen verschillende sporttakken. Zo werkt het team momenteel plannen uit voor een Verenigingscafé, waarin ontmoeten, inspireren & kennis delen centraal staat.

Kep: ”Uiteindelijk hebben we als verenigingen allemaal hetzelfde doel: De vereniging vitaal houden en jong en oud in beweging brengen. Daarbij lopen we vaak tegen dezelfde uitdagingen aan: ledenbehoud, vrijwilligers werven, vernieuwend aanbod etc. Met het kernteam willen we hierop inspelen". Volgens LTC Wittem is het belangrijk dat verenigingen zich inzetten om zoveel mogelijk jeugd te bereiken en in beweging te brengen. De club verzorgt reguliere tennislessen en verenigingsactiviteiten voor leden, maar is daarnaast dan ook actief op de lokale basisschool. Jaarlijks komen alle leerlingen van BS Witheim tijdens de gymles naar de accommodatie voor een tennisles. Kep: “Voor de leerlingen een hele beleving! Dit willen we, zodra corona het toelaat, ook op de scholen in Vijlen & Epen gaan doen. Met behulp van veel vrijwilligers verzorgen wij daarnaast tot aan de zomer wekelijks een gratis tennisuurtje voor álle kinderen, ook niet-leden.” Samen zoveel mogelijk mensen in beweging brengen: Dat is waar het volgens de club uiteindelijk omdraait én waar het Sportakkoord Heuvelland ongetwijfeld aan bij gaat dragen.

Update vanuit kernteams

Sportief & Gezond opgroeien

Het kernteam ‘Sportief & gezond opgroeien’ bestaat uit circa 10 enthousiaste teamleden. Sport & beweegcoaches van de Heuvelland gemeenten, schoolbestuurders, sportdocenten, verenigingsmensen, maar ook een ex-basketballer, een regionale JOGG-regisseur, gedreven ouders en een afgevaardigde van de MOZL (Mountainbike ontwikkeling Zuid-Limburg) zetten zich in voor een gezonde toekomst van onze jeugd. In de eerste twee bijeenkomsten stond kennismaking en brainstormen centraal. Wie zijn wij als team, waar zetten wij ons voor in en wat willen wij concreet bereiken?

De eerste stappen zijn gezet. De sport- en beweegcoaches van de Heuvelland gemeenten bekeken samen met Jean Debeij (MOZL) een locatie waar in de toekomst een mini- bikepark aangelegd zou kunnen worden. Inmiddels ligt er een plan om in elke gemeente een soortgelijke faciliteit te realiseren. Dit soort initiatieven, maar ook het creëren van aantrekkelijke speelplaatsen en beweegvriendelijke schoolpleinen ziet het kernteam als mogelijkheden om kinderen te prikkelen om meer buiten te spelen en te bewegen. Het is daarbij belangrijk dat de schoolpleinen ook buiten schooltijd toegankelijk zijn. Daarnaast legde het team al verbindingen tussen sportverenigingen en basisscholen. Samen kunnen zij een gevarieerd en uitdagend naschools aanbod en sportaanbod tijdens sportdagen realiseren.

Niet alleen buiten, maar ook binnen de school moet het kind uitgenodigd worden om te bewegen. Nog voor de zomervakantie geeft Nijha op één van de scholen in het Heuvelland een demonstratie van de Active Floor: een concept waarbij via een beamer verschillende spellen op de vloer worden geprojecteerd. De digitale sportvloer daagt kinderen uit om bewegend te leren en zorgt voor uitbreiding van de mogelijkheden om gedurende de schooldag te bewegen.

De komende periode gaat het kernteam verder aan de slag met deze projecten en worden er ongetwijfeld nog nieuwe plannen uitgewerkt.

Contactpersonen: Boris & Anneke

Meedoen door bewegen

Iedereen laten meedoen door middel van bewegen! Dat is het streven van deze kerngroep. De groep bestaat uit circa 15 teamleden: Envida, sportscholen, fysiotherapeuten, trajekt, beweegmakelaars en sportaanbieders.

De eerste bijeenkomsten stonden in het teken van kennis delen en informatie ophalen. Uiteindelijk is er een mooi overzicht gecreëerd van alle activiteiten in de drie gemeenten. Nu gaat het team aan de slag met de vraag: Wat is er nog niet en waar liggen de behoeften van de inwoners van de Heuvelland gemeenten op het gebied van sport- en bewegen? Zodra dit in beeld is gebracht, gaan zij aan de slag met het creëren van nieuwe activiteiten en beweegmogelijkheden. Een van de aandachtspunten is daarbij het samenbrengen van diverse doelgroepen én ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen op zijn of haar eigen niveau.

Contactpersoon: Daisy

Vitaal verenigen

Kernteam Sterk en Vitaal Verenigen is een samengesteld team, dat bestaat uit bestuursleden van diverse (sport)verenigingen, een bestuurslid uit de sportraad, Adviseur Lokale Sport en een buurtsportcoach. Alle drie de gemeenten hebben een gelijkwaardig aandeel in het team. Dit geeft niet alleen een fijne overlegstructuur, maar ook een goede afspiegeling van hetgeen speelt in het verenigingsleven. De drie speerpunten waar wij prioriteit aan geven zijn: 1. De jeugd heeft de toekomst, 2. Vrijwilligers, 3. Sporten en bewegen voor iedereen.

De Adviseur Lokale Sport Jorg Smeets heeft bij de eerste bijeenkomst toegelicht wat er mogelijk is op het gebied van scholingen, opleidingen en services voor verenigingen. Er zijn vouchers beschikbaar vanuit de Sportlijn die ingeleverd kunnen worden voor de services. Onze eerste stap was het breed uitzetten van trajecten/services op het gebied van de drie speerpunten zodat we direct inspelen op de behoeften van een merendeel van de verenigingen. Voor de sessies geldt dat elke (sport)vereniging uit het Heuvelland zich kan inschrijven. Naar aanleiding van de startsessie heeft de vereniging de keuze om het volledige traject rondom het thema te doorlopen, met intensieve begeleiding door een professional.

In de derde bijeenkomst kwam de behoefte naar voren om de communicatie tussen verenigingen te versterken. Elkaar leren kennen is een eerste stap. Daarnaast willen verenigingen elkaar inspireren door kennis te delen, goede voorbeelden een podium te bieden en door mensen bij elkaar te brengen. Dit willen we realiseren door (ongeveer) elk kwartaal een Sportcafé te organiseren waar alle verenigingen welkom zijn. In dit Sportcafé wordt een thema of vraagstuk centraal gesteld voor de bestuursleden die deelnemen en gaan ze hier samen dieper op in. Voorlopig kan er enkel voorbereidend werk worden gedaan aangezien fysieke bijeenkomsten nog even op zich laten wachten. Zodra dit weer mogelijk is zal het eerste Sportcafé z.s.m. plaats vinden met als startlocatie voetbalvereniging R.K.S.V. BMR uit Eijsden-Margraten.

Contactpersoon: Amber

Alle kernteams komen een keer per 6 à 8 weken (digitaal) samen. Wil jij ook nog aansluiten? Neem dan contact met de contactpersoon van het kernteam.

In gesprek met Chris Piatek, wethouder sport gemeente Eijsden-Margraten

Chris Piatek, wethouder Sport in de gemeente Eijsden-Margraten neemt deel aan de bestuurdersgroep van het Regionaal Sportakkoord Heuvelland in Beweging. Chris: “Het sportakkoord biedt volop kansen om sport, bewegen en daarmee ook een gezonde leefstijl te promoten. De wensen en behoeften van de gemeenschap staan daarbij voorop: Het sportakkoord is niet iets van de gemeente, maar is van de gemeenschap.”

Chris besteedt veel aandacht aan sport en bewegen in de buitenruimte. Van calisthenics, tot skaten en van speeltuin tot jeu de boules baan: Alle inwoners van het Heuvelland moeten volgens de wethouder de mogelijkheid hebben om buiten te sporten en bewegen. “De buitenruimte moet iedereen uitnodigen om in beweging te komen. Naast fysieke beweging, werkt dit ook sociale beweging in de hand. De buitenruimte is een mooie ontmoetingsplek”. Nu de mogelijkheden om binnen te sporten nog beperkt zijn, is hier des te meer aandacht voor. “Sportverenigingen, maar zeker ook buurtcomités en lokale inwoners nodigen we uit om mee te denken over de inrichting van de buitenruimte. Zij zijn tenslotte de gebruikers!” Eigenaarschap is volgens Chris ontzettend belangrijk. De supporters en ambassadeurs van het sportakkoord bepalen uiteindelijk de uitvoeringsagenda, door actief mee te denken en mee te doen.

Het sportakkoord is daarnaast een belangrijk middel om verenigingen de nodige ondersteuning te bieden om gezond en vitaal te blijven. “De coronacrisis heeft een grote impact op het verenigingsleven. Veel verenigingen lopen nu tegen dezelfde uitdagingen aan, zoals ledenbinding en -behoud, vrijwilligers werving en het vernieuwen van het aanbod. Middels het sportakkoord gaan we deze uitdagingen samen aan”. Chris benadrukt de kracht van de regionale samenwerking. “De Heuvelland gemeenten lijken niet alleen geografisch veel op elkaar, maar kennen ook soortgelijke situaties op het gebied van verenigingsdichtheid, uitdagingen omtrent het sport- en beweeggedrag van jong- en oud en het sport- en beweegaanbod in het algemeen. Samen staan we sterker om de uitdagingen op het gebied van sport- en bewegen aan te gaan en kansen te creëren en te benutten”.