Heuvelland in Beweging

Nieuws

Ontdek hier het laatste nieuws rondom het Regionaal Sportakkoord Heuvelland in Beweging.

Ben Bizzie versterkt motorische vaardigheden kinderen

Onderzoek laat zien dat jonge kinderen met een motorische achterstand ook later in de kindertijd en op volwassen leeftijd minder bewegen, een grotere kans op overgewicht hebben en zich op sociaal gebied minder ver ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk aandacht te besteden aan de motorische vaardigheden van kinderen. De gemeente Eijsden-Margraten samen met Kom Leren en MIK/PIW in het versterken van de motoriek van basisschoolkinderen. De gemeente ondersteunt met de NPO gelden Kom Leren bij de aanstelling van een vakleerkracht sport voor de basisscholen. Daarbij wordt geïnvesteerd in het aanbieden van Ben Bizzie peuter- en kleutergym. Daarnaast kijkt de beweegcoach welke wensen de scholen nog hebben op het gebied van het versterken van het bewegen van kinderen.

Afbeelding

Active Floor op reis door het Heuvelland

De Active Floor is een beamerconcept waarbij verschillende spellen geprojecteerd worden op de vloer. De variatie aan spellen zorgt voor beweging en spelplezier. Daarnaast zijn er ook spellen waarin een beroep wordt gedaan op de cognitieve vaardigheden, te denken aan verwerking van de aangeboden leerstof of het automatiseren van rekenopgaven. De lesstof wordt al bewegend eigen gemaakt waardoor de kinderen sneller leren. De Active Floor kan ook gebruikt worden voor een beweegbreak (binnen of buiten) tussen de lessen door.

De Active Floor is vanaf 24 mei in gebruik op OBS Broekhem en vanaf 20 juni op OBS Mesch. Alle scholen uit Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten of Gulpen-Wittem, die de Active Floor volgend schooljaar enkele weken willen gebruiken, kunnen dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar boris@negen.nl.

Active Floor

Samen 'In Beweging'

Het programma ‘In Beweging’ is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul, die niet of te weinig bewegen en/of kampen met één of meerdere welvaartziekte(n). Denk hierbij aan diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten en reuma. Inwoners komen via een doorverwijzing van een fysiotherapeut, huisarts, praktijkondersteuner, ergotherapeut, diëtist bij het programma terecht. Deelnemers zijn gemotiveerd om structureel hun sport- en beweeggedrag te veranderen. Ze doen mee aan een 12-weken beweegprogramma (inclusief screening, beweeglessen en nazorg). Aan de deelnemers wordt een kleine vergoeding gevraagd van €2,30 per les. Dit traject zorgt ervoor dat deelnemers fitter en zelfverzekerder worden om door te gaan naar bestaand sport- en beweegaanbod binnen de gemeente.

Het programma is al gestart in de gemeente Eijsden-Margraten. We zijn op zoek naar een geschikte locatie om het programma ook te starten in Valkenburg aan de Geul. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of uw interesse bekend maken? Neem dan contact op met beweegcoach Stijn via stijn@negen.nl en hij neemt contact met u op.

''Soms heb je een stok achter de deur nodig om weer in beweging te komen. Door mijn deelname aan dit programma werk ik aan mijn vitaliteit en weet ik wat daar allemaal voor nodig is.''
- G. Tychon, deelnemer In Beweging gemeente Eijsden-Margraten

Minder eenzaam door Sociaal Vitaal

De gemeente Eijsden-Margraten is in januari 2021 met het programma Sociaal Vitaal gestart. Het project richt zich op ouderen vanaf 75 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn en zich eenzaam voelen. Het doel is om de fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van de weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen. Na een fittest starten de deelnemers met een beweegprogramma, met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden en gezondheidsvoorlichting. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Eijsden-Margraten, SWEM, Huis voor de Sport Limburg, Envida, Traject, de Zonnebloem, de GGD, de buurtsport- en participatiecoach en GALM. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de opzet en uitvoering van het project betrokken.

Er zijn in totaal 3.200 inwoners aangeschreven en 2.500 huisbezoeken gedaan. Uiteindelijk hebben 228 inwoners deelgenomen aan de fittesten. Na de fittest zijn alle deelnemers doorgeleid naar passend beweegaanbod. Er zijn 6 nieuwe sociaal vitaal groepen opgericht, waar de aandacht op bewegen, sociale vaardigheden en weerbaarheid ligt. Daarnaast zijn er 45 nieuwe deelnemers bij de MBVO groepen en 19 inwoners doorverwezen naar andere bestaande activiteiten.

Sociaal Vitaal

Verenigingsavond Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan. Om antwoord te geven op de vele vragen van verenigingen organiseerden Sportakkoord HIB en de Sociaal Culturele Raad een verenigingsavond in het kader van de WBTR. Tijdens deze avond werd uitgelegd wat de WBTR in hoofdlijnen inhoudt, wat belangrijke aandachtspunten zijn en was er aandacht voor vragen van verenigingen. De Sociaal Culturele Raad heeft samen met de lokale verenigingsondersteuner concrete hulpvragen geïnventariseerd bij verenigingen m.b.t. de WBTR. Bijvoorbeeld het opvragen van statuten, de noodzaak van eventuele statutaire wijzigingen, maar ook het inschrijven van UBO’s en de privacywetgeving die daar bij komt kijken. Met een jurist en notaris als gastspreker werd er dieper ingegaan op vraagstukken en werden er concrete handvaten gegeven voor problemen. Na de presentatie was er genoeg tijd voor alle deelnemers om een-op-een in gesprek te gaan met de experts om specifieke vragen te stellen. Alle bestuurders ontvingen een WBTR 15-stappenplan, dat ontwikkelt is door Zuyd Legal Lab.

In totaal hebben 90 bestuursleden uit de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals deelgenomen aan de verenigingsavond. De vragenronde bij de experts was drukbezocht en het WBTR 15-stappenplan werd door iedereen van harte meegenomen na afloop.

“Wees niet bang voor persoonlijke aansprakelijkheid, maar begrijp waar de risico’s liggen”
- Ben Ramaekers, jurist Studio Civiel, 12 april 2021 -

SportContrainer

Vanuit Eijsden en Cadier en Keer zijn verschillende vragen bij de gemeente binnen gekomen om aandacht te geven aan het aanleggen van voorzieningen voor individuele sporters van verschillende leeftijden. De gemeente Eijsden-Margraten heeft daarom, met input van een aantal inwoners en sportaanbieders, een sportContrainer aangeschaft. Met de sportContrainer kun je op iedere locatie in één dag een sportlocatie realiseren. De sportContrainer stimuleert ontmoeting, bewegen in de buitenlucht en voldoet aan de wens van veel individuele sporters om ook bootcamp te kunnen doen. Daarnaast kan hij ook ingezet worden bij evenementen. Het bewegen in de diverse kernen wordt gestimuleerd. De sportContrainer staat op dit moment in de 3de kern. We merken dat zowel jong als oud er gebruik van maakt. Vooral de groepjes maken gebruik van de sportContrainer. Tevens maken ook scholen er gebruik van.

Beachsporten in het Heuvelland

Vernieuwend sport- en beweegaanbod daagt jong en oud uit om in beweging te blijven! Voor de zomer dienden de kernteams een aanvraag in om in alle drie de gemeenten een beachvolleyveld aan te leggen. Inmiddels is dit plan in twee van de drie gemeenten gerealiseerd.

  • Drie zandvelden met belijning en netten om diverse Beachsporten op te beoefenen.
  • Overdekte publieksruimte met voorzieningen voor toeschouwers.
  • Regionaal Beachvoetbal toernooi, een Beachvolleybal toernooi voor jong en oud
  • Voetvolley weekend voor inwoners Sibbe en omgeving met borrel.

De Beachvelden zijn per 1 juni startklaar en worden afgebroken in het weekend van 3 en 4 september. De data van de toernooien worden nog bekend gemaakt. De Beachvelden kunnen door iedereen gereserveerd worden, inwoners, verenigingen of lokale sportclubjes. Aanmelden bij verenigingsactiviteiten of reserveren voor eigen gebruik kan bij Ruud Janssen voorzitter@vcsec.nl.

Remy Meijers, wethouder Sport gemeente Valkenburg aan de Geul & Ruud Janssen, VV Sec tijdens de opening van het beachvolleybalveld in Sibbe.

Sportclinics voor basisscholen

Een van de speerpunten van het kernteam sportief en gezond opgroeien is de jeugd in aanraking brengen met verschillende sporten. In Gulpen-Wittem zijn lokale clubs al benaderd om lessen op scholen te verzorgen. Sportclinics zijn een mooie invulling van de gymles, maar zeker ook een manier om verenigingen een podium te bieden en kinderen kennis te laten maken met de vereniging en sport. Bij het invullen van de clinics kijken we Heuvelland Breed: verenigingen en sportaanbieders uit naastgelegen gemeenten hebben ook de mogelijkheid om invulling te geven aan een gymles. Zo wordt het aanbod zo divers mogelijk. Onder andere Piet Wolfs, voormalig prof-basketballer, geeft les op verschillende scholen in het Heuvelland. Ook heeft het team contact gelegd met de Triathlon Bond. De bond verzorgde al geslaagde clinics op Basisschool Klavertje Vier (Eys) en Basisschool Witheim (Mechelen). Samen brengen we de jeugd in beweging!

Fitheidstesten Gulpen-Wittem

In november 2021 ondergingen in zowel Mechelen als Gulpen verschillende mensen een fitheidstest. Alle inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem, vanaf 55 jaar, konden gratis deelnemen aan de test. Tijdens de fitheidstest werd o.a. de handknijpkracht, balans, algemene loopconditie, beenkracht en flexibiliteit gemeten. Middels eenvoudige testen kregen deelnemers inzicht in hun lichamelijke gezondheid. Na afloop bespraken begeleiders, studenten fysiotherapie, de resultaten van de test met de deelnemer en gaven zij een beweegadvies. De fitheidstest geeft deelnemers inzicht in hun gezondheid en stimuleert ze om in beweging te komen en mogelijk hun leefstijl aan te pakken. In totaal meldden zich bijna 100 mensen aan voor een fitheidstest. De testen in Wijlre konden helaas niet doorgaan vanwege aangescherpte corona-richtlijnen. Dit testmoment wordt nog ingehaald.

“De test laat me zien waaraan ik kan werken. Ik moet meer bewegen. Er is me geadviseerd dat kleine stappen, zoals lopen naar de supermarkt, al kan helpen. En samen hebben we ook gekeken naar sport- en beweegaanbod in de gemeente. Vandaag heeft me toch wel de ogen geopend.”
- Bert, november 2022 -

Bekijk hier een reportage van de fitheidstesten in Gulpen-Wittem