Sport Nederweert

Lokaal Sportakkoord

Welkom op de supporterspagina van het Nederweerts Sportakkoord. Wij zijn enorm trots op onze supporters en vinden het erg belangrijk dat zij goed geïnformeerd en geïnspireerd worden. Op deze supportspagina is alle informatie omtrent het sportakkoord te vinden.

Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner Logo partner

Om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten, bestaat er een lokaal Sportakkoord in de gemeente Nederweert. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijenbeslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Lees hier meer over het Nationaal Sportakkoord

Bekijk hier het Sportakkoord Nederweert

Aanvragen uitvoeringsbudget

Vanuit het Sport- en Preventieakkoord Nederweert is er uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het sport- en/of preventieakkoord Nederweert. Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget.

Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen voor (een deel van) het uitvoeringsbudget uit het sport- en preventieakkoord Nederweert. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een digitale aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Voorwaarden aanvraag uitvoeringsbudget

Voor het aanvragen van een deel van het uitvoeringsbudget gelden enkele voorwaarden:

  • Het initiatief sluit aan op een van de thema’s uit het Nederweerts sport- en/of preventieakkoord
  • Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf actief bij aan de realisatie van het initiatief
  • Waar kan wordt de samenwerking met andere verenigingen of organisaties gezocht
  • Budget is eenmalig per initiatief
  • Bezwaar is niet mogelijk
  • Bij toegekend budget, hoger dan € 1.000, ontvangt de kerngroep binnen één maand na uitvoering van het initiatief de afrekening
  • Initiatieven die een winstgevend karakter hebben komen niet in aanmerking voor budget
  • Aanvrager toont aan dat de activiteit is uitgevoerd middels foto’s en tekst. Dit wordt via de supporterspagina gedeeld met partners en de gemeenschap
  • Aanvrager stort geld terug als initiatief niet wordt uitgevoerd
  • Aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit en dus niet met terugwerkende kracht te worden ingediend.

Aanvragen uitvoeringsbudget

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het formulier op de volgende twee pagina’s volledig in te vullen en te mailen naar: kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Junior Sportakkoord

Junior Sportraad
De Junior Sportraad bestaat uit een aantal enthousiaste kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit de gemeente Nederweert. De leerlingen denken mee over de toekomst van sport en bewegen in onze gemeente. Om dit kracht bij te zetten worden er onder begeleiding van Negen enkele activiteiten georganiseerd. In het verleden hebben de kinderen meerdere activiteiten zoals een beweegbingo en speurtocht georganiseerd.

Wilt u meer informatie over het Junior Sportakkoord en/of de Junior Sportraad? Neem dan contact op met regisseur Roy Gielen via roygielen@negen.nl of 06 - 39 55 64 73